Čištění pryskyřičného sila Technistone a. s.

V průběhu ledna 2019 jsme byli osloveni ředitelem firmy Technistone HK s prosbou o navázání spolupráce při čištění sil na pryskyřici ve výše zmiňované firmě. Firma technistone a.s. vyrábí pomocí speciálních technologických postupů kameninové desky, které se prodávají do celého světa a využívají se do kuchyní jako pracovní plocha nebo dekorace atd. Firma pracuje s tekutou pryskyřicí, která je před využitím ve výrobě uskladněna v silech. Předmětem spolupráce je postupné vyčištění všech sil od nálepů, které vznikají tuhnutím pryskyřice za přístupu vzduchu a vyčištění spodního trychtýře od tzv. “žmolků“.

Dne 19. 2. 2019 záchranáři vyrazili na čištění jednoho ze sil, které bylo po domluvě s provozovatelem vyprázdněno a připraveno pro naši činnost. Vzhledem k agresivnímu prostředí musel být použit dýchací přístroj a ochranný protichemický oděv Sunit. Takto vybavený záchranář byl spuštěn pomocné lezecké techniky do sila, kde provedl všechny zadané úkoly. Vzhledem k nečekané agresivitě prostředí musel být spuštěný záchranář po cca 2 h práce vytažen na vzduch a nahrazen kolegou. Práce byla provedena dle požadavků provozovatele a bude na ni po domluvě se zástupci firmy navázáno čištění dalšího sila. Celkem bylo odpracováno 5 h v nedýchatelném a zdraví škodlivém prostředí. Práce proběhla bez mimořádné události.