Štola Ida – zajištění stability vstupní části

V měsíci březnu byla dokončena jedna z důležitých akcí záchranářů ZBZS Odolov, zajištění stability vstupní části dědičné štoly Ida. V úvodní části štoly, tedy před ventilátorem, dochází k velmi častým změnám mikroklimatických podmínek, což zapříčinilo rázný úbytek materiálu na ocelové obloukové poddajné výztuži TH – vlivem koroze. V minulých letech byl tento úsek vyhodnocen za úsek se sníženou stabilitou TH výztuže, což bylo potvrzeno měřením tloušťky TH výztuže a bylo přistoupeno k vypracování projektu na zajištění tohoto úseku. Jedná se o cca 40 metrů úvodní části štoly Ida, která je v současné době již zajištěná tzv. podbudováním, tedy zajištěním úseku novou TH výztuží, která byla „budována“ do původního profilu (bez rabování – odstranění původní výztuže). Došlo tedy k mírnému zmenšení profilu, nicméně na provoz a údržbu štoly to nemá vliv. V tomto úseku bude v příštích měsících dále upravena kolej a kolejové lože a poté bude úsek v plné míře obnoven.