Oprava opláštění budovy třídírny uhlí v areálu IDA PRO

V druhé polovině března byl lezecký oddíl ZBZS Odolov požádán o spolupráci na opravě opláštění budovy třídírny uhlí v areálu IDA PRO, kde vlivem silného větru došlo k poškození jednoho rohů budovy ve výšce, kam by nedosáhla výšková plošina. Práce probíhaly ve výšce cca 35 – 40 m nad zemí ve velmi ztížených podmínkách. Opláštění bylo ve spolupráci se zaměstnanci IDA PRO opraveno a opravovaný úsek byl doplněn o prvky zajištění, které by měly zamezit případnému dalšímu poškození při silném větru. Akce se zúčastnili lezci: Dvořák, Nyklíček, Kment.