Štola Svornost - Ohníč

Štola Svornost se nachází v obci Ohníč, kde jsme v minulosti již pracovali na vyčištění štoly Karolína. Štola Svornost je zajímavá tím, že v současné době se její ústí nachází bezprostředně u výrobních hal závodu na výrobu barev. Ústí štoly je zabezpečeno proti vstupu cizích osob. Štola prochází pod hlavní komunikací a za ní se nachází železobetonová krycí deska náraží štoly Svornost. Celý prostor ŽB desky je zabezpečen prosti vstupu plotem a v ose ŽB desky byly umístěny tzv. „světlíky“ z luxferů, které byly již značně postižené časem a hrozil zde případný pád do prostoru náraží nezvaným návštěvníkům, případně zvěře. Vedením oddělením ZNHČ PKÚ s.p. bylo rozhodnuto o vyčištění oploceného prostoru a následné likvidaci těchto světlíků. Luxfery byly záchranáři ZBZS Odolov odstraněny, volný prostor byl zajištěn OSB deskami a trámy a připraven na zalití betonovou směsí. Před betonáží byla do volných prostor vložena armatura (I profily a Kari sítě). Poté byl prostor vyplněn betonem a tímto byla jednoznačně eliminována možnost pádu osob či zvěře do volných prostor náraží štoly Svornost.

V současné době je připravována další akce na štole Svornost – oprava ústí štoly.