Kynšperk nad Ohří

Dne 11. 4. 2019 provedli potápěči ZBZS Odolov podvodní průzkum na zatopeném lomu v Dolních Pochlovicích. Úkolem potápěčů bylo zjistit délku zásypu kameniva pod vodní hladinou a velikost sedimentu na dně jezera.

Po příjezdu na místo a vybavení potápěčů potřebným vybavením zahájil potápěč jištěný ze břehu a vybavený komunikačním zařízením ponor asi v půlce kameninového násypu. V hloubce cca 8 m byl po hmatu (viditelnost pod vodou 0 m) nalezen přechod mezi kameninovým zásypem a dne jezera, kde byl neúspěšný pokus o odebrání vzorku dna jezera.

Po té se vydal potápěč směrem vpravo z pohledu ze břehu a ve vzdálenosti asi 8 - 10 metrů byl zapíchnut roxor do dna jezera. Orientačním měřením byla zjištěna výška sedimentu na dně jezera cca 80 - 90 cm. Po té se potápěč vydal stejným směrem a po dalších cca 10 metrech byla stejným způsobem orientačním měřením naměřena výška sedimentu cca 80 - 90 cm. Potápěč se vrátil do výchozí polohy, odkud pokračoval směrem doleva, kde byla provedena další dvě orientační měření stejným způsobem. Naměřená výška sedimentu byla opět cca 80 - 90 cm, vzdálenost mezi měřenými místy byla asi 10 metrů. Všechny tyto pokusy byly provedeny na přechodu mezi zásypem a dnem jezera. U všech čtyř měřených míst bylo dno jezera stejné, měkká vrstva ve výšce 80 - 90 cm. Dno jezera bylo na všech měřených místech stejné, výška bahna je asi do 1 metru.

Práce proběhly dle požadavků střediska Kladenské doly a bez mimořádné události.