Havarijní cvičení Elektrárna Poříčí

Průběh cvičení je popsán na https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/6918.html