Oprava jezových klapek na Labi – Dvůr Králové nad Labem

Začátkem srpna byli záchranáři z Odolova požádáni a pomoc při opravě a utěsnění jezových klapek na Labi pro teplárnu Dvůr Králové (ČEZ a.s.). V minulém roce zde provedl potápěčský oddíl ZBZS Odolov podvodní průzkum stavu jezových klapek, na základě kterého byl v letošním roce domluven postup opravy úniku vody pod jezovými klapkami a oprava čepového uchycení klapek k prahu jezu. Celou akci si řídili pracovníci ČEZ a.s., kteří zajistili povolení od povodí Labe ke spuštění jezových klapek tak, aby mohlo dojít k jejich opravě.

Záchranáři si opravu rozdělili do dvou etap – pravou a levou klapku. Nejprve museli zajistit suchý přístup k uchycení klapky k prahu jezu a pro montáž gumové ucpávky. K tomuto účelu bylo použito cca 120 pytlů s pískem, kterými byla tekoucí voda odvedena na neopravovanou část jezu. Ke snížení hladiny vody za pytlovou bariérou bylo použito kalové čerpadlo KDFU 80 a jedno „B“ vedení. Následně bylo přistoupeno k opravě uložení čepů na volné klapce a k demontáži zbytků starého gumového těsnění, které bylo následně nahrazeno novým těsněním. Celý tento postup byl použit i v případě druhé etapy – pravé klapky.

Práce byly provedeny dle požadavku objednatele a opět se potvrdilo v hornictví známé pořekadlo – báňský záchranář = Ferda mravenec - práce všeho druhu.