Bohdašín - Josef 5

V září jsme se po delší odluce vrátili na pracoviště v Bohdašíně, kde se snažíme o úpravu výtoku důlní vody z místních historických dobývek. V minulosti zjištěné závaly otevřeného důlního díla v současné době zajišťujeme, zával proti proudu toku je probudovaný a zajištěný. Zával po toku důlní vody se postupně zajišťuje. Jedná se o velmi namáhavou činnost ve ztížených geologických a prostorových podmínkách.