PNZ Vrapice

Na začátku září jsme spolupracovali s našimi kolegy ze ZBZS Libušín, kdy jsme společně provedli PNZ ve štole Bohumír ve Vrapicích okr. Kladno. Účelem PNZ bylo zjištění skutečného stavu a rozsahu důlního díla, kdy toto dílo bylo vytipováno jako jedno z míst možného výtoku důlní vody po zaplavení Kladenského uhelného revíru. Průzkumem bylo zjištěno, že touto štolou voda vytékat nemůže. Zásah byl proveden v nedýchatelném prostředí v kyslíkových přístrojích BG 4 Plus.