Most - MR1

Vedením střediska Kohinoor jsme byli požádáni o kamerový průzkum jámy MR1 v Mariánských Radčicích, která byla činná do roku cca 2006, poté byla vypleněna a bylo do ní instalováno potrubí pro čerpání důlních vod v rámci ochrany uhelných slojí dobývaných v revíru. Jáma je hluboká 366 m, kdy vodní hladina se nachází v hloubce zhruba – 200 m od ohlubně jámy. ZBZS Odolov bohužel nedisponuje technikou, která by uměla zajistit kamerový průzkum do takovéto hloubky na profesionální úrovni. Z tohoto důvodu byl vymyšlen postup, který by umožnil kamerový průzkum do požadované hloubky, ale bez záruky kvality průzkumu. Tento způsob byl tedy aplikován a konečný výsledek je naprosto uspokojivý. Podařilo se nám natočit záznam, který dokumentuje jámu až na dno a jsme schopni z něho získat potřebné údaje. Tento byl předán vedení střediska.