Stará důlní díla ve vlastnictví MŽP ČR

V rámci smlouvy s MŽP ČR o údržbě a zajištění starých důlních děl v které PKÚ s.p. sehrává důležitou roli, jsme opravili a zajistili několik důlních děl na Vysočině a v Libereckém kraji. Jedná se převážně o výrobu a opravy oplocení propadlin vzniklých v důsledku hornické činnosti, správné označení důlních děl a případně zasypání vzniklých depresí terénu v důsledku poddolování. Vše bylo prováděno za dozoru supervizora pracujícího pro MŽP ČR.