Potápěči v EPO Trutnov

Začátkem dubna jsme byli požádáni o technickou pomoc při odstraňování závady na jednom z čerpadel chladicího systému uhelné elektrárny EPO, pomocí potápěčské techniky. Jednalo se o fyzickou kontrolu zatopené čerpací jímky. Čerpadlo bylo vytaženo v předstihu a naším úkolem bylo zjistit, zda se v jímce nenachází nějaký materiál či odpad, který zapříčinil poruchu čerpadla. Jednalo se o potápění v uzavřeném prostoru, kde voda měla teplotu cca 17 stupnů Celsia a hloubka jímky byla cca 3 m, velikost cca 3x6 m. Viditelnost na dně byla cca 30 cm. Ponor byl úspěšný, jímka byla zrevidována a vyčištěna. Práce proběhly dle požadavků objednatele.