Radvanice v Čechách

V rámci kontrol a údržby důlních děl, které jsou v gesci PKÚ s.p. a připadají do regionu VUD – ZBZS Odolov, jsme v červnu zahájili opravu opěrné zdi zhlaví bývalé Hlavní úpadní a nouzového kanálu v Radvanicích (v Čechách), které patřily důlnímu závodu Kateřina (dříve Stachanov). Během června záchranáři vyčistili celý prostor kolem opěrné zdi a naistalovali po celé ploše ocelové kari – sítě, které budou během měsíce srpna zastříkány betonem dodavatelskou firmou. Následně bude vyrobeno bednění na horní římse opěrné zdi a vybetonována vrchní hrana opěrné zdi. Poté bude opraveno a natřeno zábradlí, upraven okolní termín včetně odvodnění a dílo bude opět plnohodnotně sloužit k připomínce slavné éry těžby černého uhlí ve východočeském regionu.