Bohdašín - Josef 5

Po téměř třech letech jsme v červenci dokončili velmi důležitou stavbu – Úprava výtoku důlních vod ze štoly Josef 5 Bohdašín. Tato stavba byla velmi časově i fyzicky náročná - byly vyhloubeny dvě jámy (těžní 11 m, pomocná – 6 m), celkem bylo vyčištěno cca 40 m štoly (více než polovina byla zavalena v plném profilu) a položeno 40 m sklolaminátového potrubí (DN 600), které bylo následně zalito betonem, včetně všech volných prostor (nadvýlomů atd.). Tímto bude zabezpečen kontrolovaný výtok důlních vod a vyplněním volných prostor došlo k eliminaci nebezpečí dalších propadů do důlního díla (což byl prvotní impuls k řešení toho ODD).