Nadzemní zásobníky EPO Trutnov

Koncem listopadu pomáhali lezci ZBZS Odolov čistit nadzemní zásobník v elektrárně Poříčí. V nadzemním zásobníku na uhlí došlo k ucpání výsypky uhlí na dopravní zařízení do kotle. Celý nálep čítající několik tun musel být ručně odkopán. Práce byla ztížená vysokou teplotou a prašností uvnitř zásobníku. Po cca 70ti hodinách přerušované náročné práce byl nálep kompletně odstraněn. Velkou výhodou při takto specifických pracích jsou zkušenosti záchranářů ZBZS Odolov získaných z dlouhodobé spolupráce s uhelnými elektrárnami EPO a Opatovice.