České Libchavy

V říjnu letošního roku jsme byli požádání o technickou pomoc při demontáži nefunkčních uzavíracích šoupat sběrného potrubí pod skládkou v Českých Libchavách. Jednalo se o práci ve stísněných podmínkách jímacích šachtic, které jsou mezi sebou propojené potrubím vyústěným do retenční nádrže pod skládkou. Práce na demontáži musely být provedeny v dýchacím přístroji vzhledem k možnosti výstupu nežádoucích plynů. Po generální opravě budou šoupata opět namontována na sběrné potrubí. Práce proběhla dle požadavku objednatele.