Teplárna Dvůr Králové nad Labem

Dne 11. 1. 2021 zajistil potápěčský oddíl ZBZS Odolov technickou pomoc v teplárně Dvůr Králové společnosti ČEZ a.s. Jednalo se o pomoc s odstraněním částí poškozeného čerpadla „utopených“ v čerpací jímce. U jednoho z čerpadel chladícího systému teplárny došlo k fatálnímu poškození a uvolnění sací části čerpadla, kterou nebylo možné vyzvednou ze dna jímky bez potápěčské techniky. Potápěč vybavený suchým potápěčským oblekem, standardní výstrojí a celoobličejovou maskou s komunikací se musel nejprve dostat do jímky otvorem pro čerpadlo a následně se zanořit. Poté musel „po hmatu“ posbírat kovové části čerpadla rozprostřené v cca 5 m2 jímky a hloubce cca 3 m. V poslední fázi ponoru byl přivázán zbývající litinový zbytek sacího koše čerpadla na nosné lano a byl vytažen na betonovou podestu jímky. Jednalo se o potápění ve stísněném uzavřeném prostoru s viditelností přibližně 0,5 m. Teplota vody se pohybovala okolo 6°C. Práce byly provedeny dle požadavku objednatele.