Plánovaný nehavarijní zásah v obci Ovčín u Havlíčkova Brodu

Plánovaný nehavarijní zásah v lesním porostu na katastru obce Ovčín u Havlíčkova Brodu proběhl dne 24. 2. 2021. Jednalo se o průzkum a provizorní zabezpečení propadu do starého důlního díla v lesním porostu soukromého majitele. Propad byl nahlášen ke konci minulého roku, kdy jsme provedli šetření „in situ“ a domluvili se na provedení PNZ, zjištění potřebných skutečností pro realizaci definitivního zajištění propadu a provizorního zajištění v rámci PNZ.

Po příjezdu na lesní cestu vedoucí k místu propadu, musela četa záchranářů nejdříve odstranit popadané stromy a uvolnit si cestu. Následovala příprava materiálu na provizorní zajištění a průzkum propadu pomocí podvodní dálkově ovládané kamery GNOM. Průzkumem bylo zjištěno, že propad je hluboký cca 9 m a v zatopené části se nenachází žádné rozrážky do stran.

Propad byl řádně zaměřen důlním měřičem a poté mohl být zabezpečen provizorním dřevěným povalem. Původně bylo v plánu provést čerpací zkoušku, ale vzhledem k zjištěným skutečnostem a zaměření bylo od tohoto záměru upuštěno.

Po zabezpečení propadu byl prostor ohrazen páskou a označen zákazovými cedulkami. Zjištěné parametry propadu budou využity pro projektovou dokumentaci na definitivní likvidaci propadu.

Zásahu se zúčastnili zástupci České geologické služby a supervizor MŽP, které bude investorem této akce. Vše proběhlo dle schváleného příkazu k PNZ a bez mimořádné události.