Štola Ida – statické zajištění kříže na Půlkrábský překop (Tmavý důl)

Od začátku letošního roku mimo jiné intenzivně pracujeme na zajištění stabilizace úseku křížení dědičné štoly Ida s překopem vedoucím do revíru Tmavého dolu. Tento úsek byl dlouhodobě sledován a měřen. Díky tomuto měření bylo zjištěno, že zde dochází k tlakovým projevům a deformaci původní betonové definitivní výztuže. Z tohoto důvodu bylo závodním dolu rozhodnuto o zajištění tohoto úseku pomocí poddajné ocelové výztuže TH profil LB K 21. Boky jsou paženy v celém profilu ocelovými pažnicemi UNION a prostor mezi původní výztuží a pažením byl vyplněn betonovou směsí. V současné době práce pomalu „finišují“ dodělává se dodatečné kotvení postavených rámů do původní výztuže (betonu) pomocí 1, 2 m dlouhých kotev zajištěných speciálním lepidlem, dle projektové dokumentace. Celkem bylo zajištěno cca 20 m problémového úseku.