Obtrhání zvětralé horniny – pevnost Stachelberg

Začátkem března jsme ve spolupráci s provozovateli podzemní pevnosti Stachelberg odstranili zvětralé části hornin v části páteřní chodby pochůzkové trasy podzemní tvrze Stachelberg a pomohli jsme zajistit opravu čerpání vody z podzemí.