Bioplynová stanice Jaroměř

Na základě objednávky vedoucího bioplynové stanice Jaroměř, zajistili záchranáři ZBZS Odolov technickou pomoc při výměně míchadla v jedné z vyhnívacích nádrží bioplynové stanici v Jaroměři. Práce byla prováděna v ztížených klimatických podmínkách a v nedýchatelném ovzduší. Práce proběhla dle požadavku vedení stanice.