Potápění v lomu na granit

Na základě požadavku závodního lomu povrchové těžby granitu v Pardubickém kraji, provedl potápěčský oddíl ZBZS Odolov vytažení celkem 3 ponorných čerpadel, která se již nevyužívají pro čerpání vody z lomu. Čerpadla byla umístěna v okrajové části lomu v hloubce cca 8 m pod vodní hladinou. Viditelnost pod vodní hladinou se pohybovala kolem 1,5 m a čerpadla musela být postupně vytažena po demontáži čerpacího potrubí a přívodu elektřiny. Práce proběhla bez mimořádné události a dle požadavků závodního lomu.