DARDA - Dědov

Na základě objednávky firmy STAKO, jsme pomohli s „vyproštěním“ těžkého ocelového prvku po pozůstatku kovárny v areálu firmy STAKO v obci Dědov. Jednalo se pozůstatek ocelové kovadliny zalité v betonové podlaze uvnitř jedné z budov v areálu. Pracovníci firmy se pokusili kovadlinu demontovat, ale vzhledem ke stísněnému prostoru a tvrdosti betonu v podlaze se jim to nepodařilo. Po krátké konzultaci s vedením firmy jim bylo nabídnuto rozrušení betonu pomocí hydraulického trhacího zařízení DARDA. Záchranáři pomocí tohoto zařízení postupně „rozrušili“ beton kolem kovadliny, kterou se posléze podařilo pomocí těžké techniky demontovat. Akce se podařila dle požadavků objednatele.