Zajištění šachtice Šc2 v Humpolci

V druhé polovině března začaly práce na zajištění starého důlního díla Šachtice Šc2 v Humpolci, které bylo nedostatečně zajištěné a hrozil zde pád osob či zvěře do důlního díla. Objednatelem této akce je MŽP. Nejdříve musela být upravena příjezdová cesta k dílu, s čímž nám pomohlo i město Humpolec, které projevilo též velký zájem o zajištění tohoto díla. Následně musela být odkryta a očištěna ohlubeň šachtice. Kolem ohlubně bylo instalováno “vnitřní“ bednění a vybetonována základní věnec. Následně bylo naistalováno venkovní bednění (předem připravené v truhlárně ZBZS) a započala stavba přiznané ohlubně díla z pískovcových bloků. V měsíci dubnu bude demontováno vnitřní i venkovní bednění a na pískovcovou ohlubeň bude naistalováno zábradlí a volný prostor šachtice bude zabezpečen mřížemi.