Stabilizační sada PARATECH

Vzhledem k tomu, že ZBZS Odolov disponuje základní sadou vzduchem ovládaných stabilizačních tyčí PRATECH, byli zástupci vedení ZBZS přizváni na cvičení HZS Jihomoravského kraje do výcvikového polygonu nedaleko Břeclavi. Jednalo se o taktické cvičení při stabilizaci staticky porušené budovy, při závalu ve výkopu a stabilizaci jámy – studny. Cvičení bylo dvoudenní a bylo velmi profesionálně vedeno jedním z vedoucích důstojníků HZS JMJ ČR.

Základní stabilizační sada na ZBZS Odolov je primárně určená stabilizaci výkopů a porušených úseků důlních děl při ohrožení osob. Jedná se o tzv. „zlaté tyče“, které mají vyšší únosnost v zatížení, než klasické „šedé tyče“. Stabilizační sadu je možné kombinovat se stabilizační sadou, kterou má ve výjezdu k dispozici HZS Trutnov – je tedy možné vést společný kombinovaný zásah při vyprošťovaní – zabezpečení atd.