Technistone HK

Na základě požadavku technických pracovníků firmy TechniStone v Hradci Králové, jsme provedli vyčištění a kontrolu všech zásobníků na tekutou pryskyřici v areálu firmy. Jednalo se o velmi nebezpečné prostředí s nebezpečím výbuchu a poleptáním těkavými látkami. Práce trvaly 4 dny a celkem bylo odpracováno cca 24 h. ve vzduchovém dýchacím přístroji a ochranném obleku. Práce proběhly ke spokojenosti objednatele.