Práce na údržbě SDD pro MŽP

V rámci uzavřené smlouvy s MŽP jsme opravili a zajistili celkem 9 SDD a 3 OPDD v Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině. Práce probíhaly celé léto a dokončeny byly v září. Jednalo se o standardní opravy stávajícího zajištění vstupů do důlních děl, opravy oplocení a v některých lokalitách i instalace nového zajištění důlních děl proti pádu osob a zvěře.