Nátěr těžní věže Julie v Žacléři

Během léta natřeli záchranáři lezci ze stanice v Odolově těžní věž Julie v areálu bývalého dolu a současného skanzenu důl Jan Šverma v Žacléři. Jednalo se o externí zakázku. Práce byly započaty manuálním odrezením a odmaštěním kovových konstrukcí těžní věže, následně byl na očištěný povrch nanesen základní nátěr dvousložkovou základní barvou. Poté byl na základní nátěr konstrukcí nanesen krycí nátěr černou dvousložkovou vrchní barvou. Jednalo se o práce s využitím lezecké techniky.

Práce proběhly ke spokojenosti objednatele.