Průmyslový komín ve Vrchlabí

Během září a října provedli záchranáři - lezci z Odolovské záchranky spárování tělesa průmyslového komínu pro město Vrchlabí. Jedná se o 28 m vysoký komín, který slouží pro plynovou kotelnu provozovanou městem Vrchlabí. Stav komínu, respektive spáry mezi cihlami, byl klasifikován revizním technikem jako nevyhovující a muselo být přistoupeno k důkladné obnově spár a ošetření komínového tělesa. Práce provedli záchranáři lezci za použití vhodné lezecké techniky a stavitelného „lešení“.

Zajímavostí bylo samotné předání prací objednateli, kdy odpovědný zaměstnanec města po proškolení a vybavení příslušnými OOPP proti pádu celý komín zkontroloval in-situ.

Práce proběhly dle požadavků objednatele a bez mimořádné události.