Zdravotnická dopravní služba

Služba je nepřetržitá, 24 hodin denně, 365 dní v roce.

K plánovaným převozům pacientů využíváme šest sanitních vozidel VW Transporter. Spolupracujeme s trutnovskou zdravotnickou záchrannou službou a Územním střediskem zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje při zdravotních výjezdech do blízkého okolí. Pro občany okolních obcí tak zajišťujeme i neodkladnou péči (předlékařskou pomoc) při náhlých zdravotních potížích, dopravních nehodách a život ohrožujících stavech. V takových případech vyjíždí dvoučlenná osádka sanitního vozu ve složení řidič-sanitář a zdravotník. Další postup se odvíjí na základě zjištěného stavu na místě.

Možnosti jsou v zásadě tři:

  • ve většině případů je pacient na místě ošetřen a pod dohledem zdravotníka transportován do zdravotnického zařízení bez přítomnosti lékaře
  • pacient je ošetřen a při komplikacích nebo prudce se zhoršujícím stavu je transportován směrem do zdravotnického zařízení za současného zajištění tzv. vstřícného výjezdu. Po setkání sanitních vozů je pacient předán do péče lékaře rychlé lékařské pomoci
  • v případě zástavy životních funkcí je pacient na místě resuscitován do příjezdu lékaře nebo rychlé lékařské pomoci přivolané dispečerem