Současnost stanice a aktuality

Od 1. 1. 2022 se ZBZS Odolov stala součástí státního podniku DIAMO. Nadále však zůstává pod „křídly“ PKÚ, který jako státní podnik zanikl a stal se z něj odštěpný závod pod správou DIAMO, státní podnik. Působnost ZBZS Odolov se tímto rozšířila na celý státní podnik DIAMO, s. p., který spravuje v současné době i jedinou státní HBZS – tedy HBZS Ostrava.

Báňská záchranná služba Odolov je od 1. 1. 2005 součástí státního podniku Palivový kombinát Ústí. Tím došlo k rozšíření působnosti ZBZS Odolov na území podnikových lokalit v severních a středních Čechách i na jižní Moravě.

V současné době pracuje na odolovské stanici celkem 28 zaměstnanců. Z tohoto celkového počtu si udržuje kvalifikaci profesionálního báňského záchranáře 23 zaměstnanců. Kvalifikací řidič dopravy raněných a nemocných disponuje 18 záchranářů a 21 záchranářů si udržuje pravidelným školením oprávnění pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, z nichž jsou dva instruktoři. Pro potápěčské činnosti je na ZBZS Odolov vyškoleno celkem 6 záchranářů, kteří jsou součástí potápěčského oddílu HBZS Ostrava. Dalších 6 pracovníků, včetně dvou lékařů, si udržuje kvalifikaci dobrovolný báňský záchranář.

Pohotovostní služba na stanici je nepřetržitá, 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Ve službě je trvale četa tří záchranářů a v dispečinku velitel pohotovosti. V domácí pohotovosti je stále k dispozici pět dalších záchranářů a vždy jeden z lékařů.

Seznam současných aktivních báňských záchranářů

Pro zásahy v podzemí a zásahy technického charakteru na povrchu je připraveno výjezdové vozidlo VW CRAFTER, vybavené pro nejrůznější druhy zásahů (dýchací technika, vyprošťovací technika, hasičina a transportní technika). Ve vozidle může být přepraveno šest osob včetně řidiče. Dále je k dispozici zásahová čtyřkolka Polaris Ranger pro zásahy ve špatně dostupném terénu, vybavená adaptérem na nosítka Spencer nebo nádrží s vodou a pěnidlem osazenou samostatnou jednotkou vysokotlakého hašení. V zimě jsou k tomuto stroji k dispozici gumové pásy. Vozítko je třímístné.

ZBZS Odolov používá pro práce a zásahy v nedýchatelném ovzduší vzduchové dýchací přístroje Dräger PSS 7000 a české přístroje PLUTO 300 Comfort vyráběné firmou MEVA Roudnice nad Labem. Pro náročnější déle trvající zásahy je na stanici k dispozici 11 kusů čtyřhodinových kyslíkových přístrojů Dräger PPS BG 4.

Pro kontroly a sanační práce na opuštěných důlních dílech, dále pro potřeby požární prevence je k dispozici terénní vozidlo FORD RANGER. Další vozidlo FORD RANGER je detašované v Hodoníně, kde odolovští záchranáři spolupracují při likvidaci starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu.

Potápěči se podílejí na rozsáhlých hydrických rekultivacích - vytváření jezer ze zbytkových jam lomu Chabařovice a lomu Most - Ležáky v severních Čechách.

Vozový park doplňuje nákladní Iveco EW 150 s kontejnerem a hydraulickou rukou, vysokozdvižný vozík (DESTA) a traktor ZETOR Proxima, který je ve spojení s přívěsem určen pro dopravu materiálu nejrůznějšího charakteru a v zimě pak pro vyhrnování sněhu, kterého v nadmořské výšce 600 metrů bývá (občas) dost.

Jako referentské vozidlo je k dispozici Octavia combi Scout a jako velitelské vozidlo s právem přednosti v jízdě je k dispozici Škoda Octavia.

Sanitní vozidla Volkswagen Transporter jsou využívána pro zásahy zdravotníků a dopravní zdravotní službu (viz Nabídka prací a služeb).

Ostatní vybavení pro případné zásahy je připraveno ve skladech a v pohotovostní místnosti.