Současnost stanice a aktuality

Báňská záchranná služba Odolov je od 1. 1. 2005 součástí státního podniku Palivový kombinát Ústí. Tím došlo k rozšíření působnosti ZBZS Odolov na území podnikových lokalit v severních a středních Čechách i na jižní Moravě.

V současné době má odolovská stanice celkem 27 zaměstnanců, z tohoto počtu je 22 profesionálních báňských záchranářů. Kromě čtyř jsou všichni držiteli oprávnění pro práce ve výšce, sedm záchranářů má kvalifikaci potápěčskou. Dalších 11 pracovníků, včetně tří lékařů, si udržuje kvalifikaci dobrovolný báňský záchranář.

Pohotovostní služba na stanici je nepřetržitá, 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Ve službě je trvale četa tří záchranářů a v dispečinku velitel pohotovosti. V domácí pohotovosti je stále k dispozici pět dalších záchranářů a vždy jeden z lékařů.

Seznam současných aktivních báňských záchranářů

Pro zásahy v podzemí a zásahy technického charakteru na povrchu jsou připravena dvě výjezdová vozidla FORD TRANSIT, vybavená pro nejrůznější druhy zásahů. Každé z těchto vozidel může přepravovat šest osob včetně řidiče.

V červnu 2013 bylo definitivně ukončeno používání doposud nejlepších dýchacích přístrojů německé firmy Dräger, čtyřhodinových kyslíkových přístrojů BG 174. Od tohoto data používá ZBZS Odolov pro práce a zásahy v nedýchatelném ovzduší vzduchové dýchací přístroje Dräger PSS 7000, české přístroje PLUTO 300 Comfort vyráběné firmou MEVA Roudnice nad Labem.

Pro kontroly a sanační práce na opuštěných důlních dílech, dále pro potřeby požární prevence je k dispozici terénní vozidlo FORD RANGER. Další vozidlo FORD RANGER je detašované v Hodoníně, kde odolovští záchranáři spolupracují při likvidaci starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu.

Potápěči se podílejí na rozsáhlých hydrických rekultivacích - vytváření jezer ze zbytkových jam lomu Chabařovice a lomu Most - Ležáky v severních Čechách.

Vozový park doplňuje nákladní Iveco EW 150 s kontejnerem a hydraulickou rukou, vysokozdvižný vozík (DESTA) a traktor, který je ve spojení s přívěsem určen pro dopravu materiálu nejrůznějšího charakteru a v zimě pak pro vyhrnování sněhu, kterého v nadmořské výšce 600 metrů bývá (občas) dost.

Jako referentské vozidlo je k dispozici ŠKODA FABIA kombi.

Sanitní vozidla Volkswagen Transporter jsou využívána pro zásahy zdravotníků a dopravní zdravotní službu (viz Nabídka prací a služeb).

Ostatní vybavení pro případné zásahy je připraveno ve skladech a v pohotovostní místnosti.