Likvidace závalu v opuštěném důlním díle

Při pravidelné kontrole opuštěných důlních děl Východočeských uhelných dolů, kterou provádějí pracovníci Závodní báňské záchranné stanice v Odolově, byl zjištěn částečný zával staré štoly Ida. Jedná se o odvodňovací dílo bývalého dolu Zdeněk Nejedlý ve Rtyni v Podkrkonoší. Dědičná štola knížecích dolů, původního názvu Kozinecká nebo také Erární štola byla ražena v letech 1846 – 1894. V úsecích s méně pevnou horninou byla vyzděna kamennou klenbou na jednokolejný profil o šířce 200 cm a výšce 220 cm. V sedmdesátých letech dvacátého století byla souběžně se starou štolou vyražena v profilu OR-O-04 o rozměrech 4,4 m x 3,2 m (šířka x výška) tzv. nová štola, po které byla následně dopravována veškerá těžba černého uhlí z dolu. Od uzavření dolu v roce 1991 a jeho zatopení vytéká důlní voda téměř 1800 metrů dlouhou štolou na povrch. Výtoková trasa je pravidelně kontrolována báňskými záchranáři a při jedné z těchto kontrol byl zjištěn výše uvedený zával, který způsobil vzedmutí hladiny vody a zatopení kolejiště až k šachtě Slepého dolu. Protože je však přístup k závalu přímo po staré štole značně komplikován prohnilými a chybějícími pražci původního kolejiště, bylo na začátku r. 2012 rozhodnuto o vytvoření nového přístupu do staré štoly dokončením propojky mezi starou a novou štolou ve staničení 1100 metrů. Tato práce již byla popsána v článku z roku 2012 - Štola Ida - propojka mezi novou a starou štolou
V průběhu ledna a února 2013 se tedy záchranáři mohli konečně pustit do likvidace tohoto závalu.

K vyztužení úseku s prolomeným stropem původní byla použita stejná metoda jako při dokončování propojky mezi starou a novou štolou. Stojky zhotovené z ocelových trub průměru 150 mm, stropnice z ocelových nosníků I profilu 160 a nad nimi ocelové pažnice UNION č. 5. Padesátimetrový úsek kolejiště od propojky k místu závalu byl opatřen dřevěnou podlahou, staré potrubí na boku chodby bylo odstraněno. Postupně stavěná výztuž umožňovala bezpečně odstraňovat horninu spadanou z nadvýlomu a zaplňující celý profil betonového koryta, kterým vytéká důlní voda za štoly.