Březí - průzkum a zajištění ústí důlního díla

Prohlídka zatopené části Kutací jámy Na Borku č. III na katastru obce Březí na Strakonicku v srpnu 2016 byla popsána v článku Březí - prohlídka zatopené šachty kamerou . V úterý 18. října pak proběhl plánovaný nehavarijní zásah, jehož účelem bylo zhotovení fotodokumentace a zaměření skutečného stavu jámového stvolu nad vodní hladinou, včetně případných dalších souvisejících volných prostor.

Nejprve byla ze stávajícího povalu odstraněna část zeminy hrozící pádem do jámy a na poval byla postavena trojnožka. Po změření složení ovzduší v jámě pomocí pumpy Dräger pro dálkový odběr vzorků byl na laně do prostoru jámy spuštěn záchranář-lezec, který kamerou postupně zdokumentoval a laserovým dálkoměrem zaměřil stávající stav. Žádné další související volné prostory nebyly nad vodní hladinou zjištěny.

Po vytažení záchrnáře bylo ústí důlního díla zajištěno proti pádu osob a zvěře do jámy zhotovením mříže z Kari sítě okatosti 100 mm. Síť byla přivařena k ocelovým profilům stávajícího povalu a v otvorech vyvrtaných do podezdívky povalu byla přichycena kotvami z betonářské oceli.

Na závěr byl prostor kolem jámy vymezen výstražnou páskou a označen zákazovými cedulemi. Poté byl plánovaný nehavarijní zásah ukončen.