Zajištění propadu Ovčín

Na základě informací, které byly zjištěny provedením PNZ http://www.bzs.cz/2021_02_Ovcin.html na propadu do důlního díla v Ovčíně, jsme v červnu tento propad definitivně zajistili. Nejdříve musela být vybudována příjezdová cesta k dílu, aby bylo možné jej zasypat certifikovaným kamenivem. Poté následovala demontáž provizorního zajištění, výroba skluzu na kamenivo a dovoz požadovaného množství zásypového kamene. Po zasypání propadu byla vrchní část zásypu překryta hrabankou a místo bylo označeno dle požadavků investora. Po ukončení prací bylo dílo předáno investorovi a majiteli pozemku.